87 425 16 86
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


INFORMACJA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST Zbigniew Bessman z siedzibą w Piszu przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20:
  1. prowadzi nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. nie jest zobowiązana do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi poniżej 400 m2)

PUNKT ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
UL. OLSZTYŃSKA 3
12-200 PISZ