87 425 16 86
Aparatura


Aparatura modułowa:
– Czujniki modułowe
– Przekaźniki modułowe
– Rozłączniki modułowe bezpiecznikowe
– Rozłączniki modułowe
– Styczniki modułowe
– Wyłączniki nadprądowe
– Wyłączniki różnicowoprądowe


Automatyka i napędy:
– Czujniki
– Łączniki krańcowe
– Przekaźniki
– Regulatory
– Softstarty
– Sterowniki
– Zasilacze


Elementy sterowania i sygnalizacji:
– Kasety sterownicze
– Lampki sygnalizacyjne
– Przyciski sterujące
Ograniczniki przepięć nn
Osprzęt do aparatury modułowej
Podstawy bezpiecznikowe nn
Przekładniki nn
Przyrządy pomiarowe:
– Liczniki energii elektrycznej
– Mierniki przenośne
– Mierniki tablicowe
– Urządzenia pomiarowe
– Wskaźniki napięcia
Rozłączniki bezpiecznikowe
Rozłączniki izolacyjne
Styczniki
System D
System D0
Wkładki bezpiecznikowe:
– Wkładki bezpiecznikowe
– Wkładki cylindryczne
– Wkładki D0
– Wkładki D1
– Wkładki mocy
Wyłączniki mocy
Wyłączniki silnikowe